Introductie

De Vereniging tot behoud en herstel van de Viaductstraat is een vrijwilligersorganisatie die een veertigtal woonruimtes in de Viaductstraat in Groningen beheert. De woningen zijn gelegen in de Rivierenbuurt, vlak achter het Centraal Station. De vereniging is eigenaar van de beheerde panden en de grond. De leden van de vereniging zijn de bewoners van deze panden. Zij zijn stemgerechtigd in het hoogste orgaan; de algemene ledenvergadering die de straatvergadering wordt genoemd. Een ander belangrijk orgaan van de Vereniging is het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Het zorgt ervoor dat noodzakelijke onderhoudsklussen worden uitgevoerd en regelt de financiële zaken. Het bestuur bereidt de door de straatvergadering te nemen beslissingen voor en voert die vervolgens uit met behulp van de huisvestingscommissie en de onderhoudscommissie. Verder onderhoudt het bestuur de externe betrekkingen van de vereniging.

HET BESTUUR
Voorzitter: Maup Nijboer
Penningmeester: Daphne Dilling
Secretaris: Hilde van der Gang
Onderhoud: Gerben Horinga
Huisvesting: Janine Peters

DE COMMISSIES
Onderhoudscommissie: Gerben Horinga en Willem Horinga
Huisvestingscommissie: Janneke Boertjens, Simon Peschar en Janine Peters

Copyright DEWD 2014