De 15%-regeling

De huur van woningen bij de Vereniging Viaductstraat is gedeeltelijk inkomensgerelateerd. Deze regeling vloeit voort uit de doelstelling dat de woonruimtes moeten worden aangeboden aan mensen met een laag inkomen. De extra inkomsten die de vereniging door deze inkomenstoeslag ontvangt komen indirect ten goede aan bewoners die over minder geld beschikken. Bewoners die over meer inkomen beschikken dan een bepaald grensbedrag (€1.250,- netto per maand) betalen bovenop hun normale huur ook nog een inkomenstoeslag. Die toeslag bedraagt 15% van het gedeelte van het inkomen dat boven het grensbedrag ligt.

Een rekenvoorbeeld: Het grensbedrag bedraagt €1.250,- per maand. Wanneer een bewoner €1.750,- per maand verdient moet hij dus 15% van €500,- is €75,- per maand extra betalen aan de vereniging.

Copyright DEWD 2014