Bewoners en zelfbeheer

Wonen in de Viaductstraat is niet te vergelijken met het huren van een huis van een ‘normale’ verhuurder. De Vereniging Viaductstraat, waarvan elke bewoner van de straat lid is, is geen woningbouwvereniging; veel zaken zijn bij ons anders geregeld. In het kort is het verschil samen te vatten als: meer zeggenschap, maar ook meer verantwoordelijkheid en dus meer persoonlijke inzet. 

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het verschaffen van zo goedkoop mogelijke woonruimte aan één- en tweepersoonshuishoudens uit de laagste inkomensgroepen. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden doordat de bewoners de huizen laten beheren en onderhouden door de vereniging. Van de bewoners wordt in die zin dan ook meer verwacht dan in een gangbare huurverhouding. Daar staat tegenover dat de bewoners veel meer zeggenschap hebben over hun huizen omdat zij deelnemen aan de straatvergaderingen en voorstellen en plannen kunnen voorleggen aan het bestuur van de straat. 

Copyright DEWD 2014